Therapie vergoeding


Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van behandeling vanuit uw aanvullende zorgverzekering onder alternatieve zorg.

Verwezen door uw huisarts of wanneer u uit eigen initiatief besluit voor behandeling:
Het is dan belangrijk na te gaan of uw verzekeraar de beroepsvereniging RBCZ / NFG / FVB / NVPMT erkent. Wanneer een van deze beroepsverenigingen wordt erkend is er vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende zorgverzekering onder alternatieve zorg.

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie 
www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Verwezen door een psychiater of psychotherapeut voor behandeling:
Soms worden een tot vier consulten vergoed vanuit DBC. In dat geval betekent dat deze kosten volledig vergoed worden. U ontvangt zelf geen rekening. Vervolg consulten worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering onder alternatieve zorg wanneer uw zorgverzekering erkenning geeft aan beroepsvereniging de RBCZ / NFG / FVB / NVPMT.

NFG Nederlandse federatie gezondheidszorg. nr. 7106127740
FVB federatie voor vaktherapeutische beroepen. nr. ID 2898
NVRG nr. 13734
EFT gevorderd geregistreerd lid relatienummer: 2271
RBCZ lid onder nummer: 810247R

AGB Code zorgverlener:90-038717
AGB Code Praktijk:90(0)17228

KvK: 17257604