Coaching

 
Het werk stelt steeds hogere eisen aan de medewerkers. De werkbelasting en werkdruk zijn over het algemeen hoog en de ontwikkelingen in het vakgebied gaan razend snel. Medewerkers kunnen dan wel eens een steuntje in de rug nodig hebben. Coaching is daar voor een goede methode.
 
Wat is coaching?
Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Het hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de beroepsuitoefening staat centraal.
 
Wat bereik je met coaching?
Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.
 
Tot een bepaald niveau worden persoonlijke leerblokkades en belemmeringen weggenomen. Een coach ondersteunt daarbij. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven om resultaten te bereiken. 
 
Concreet is coaching gericht op: 
  • Het verdiepen van het bewustzijn bij medewerkers van de effecten van eigen gedrag.
  • Het zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van eigen gedrag.
  • Het vergroten van initiatief en autonomie, regelmogelijkheden en zelfstandigheid.
  • Het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zowel op cognitief als creatief niveau
  • Het versterken van initiatief, zelfstandigheid en ondernemerschap.  
  • Het opdoen van nieuwe ervaringen
  • Het in beweging brengen van onderliggende denkpatronen of diepte structuren
  • Het verkrijgen van zicht op eigen communicatie en die van anderen.

Openinstijden

Ma t/m Vr 09:00 - 19:00

Contactgegevens


Anne Schoof
Tel: 0611022206
info@human-motion.nl

Hoofdlocatie
Industrieweg 26 a
5262 GJ te Vught

Human Motion
Heusdensebaan 3
5061 PM te Oisterwijk