Tarieven

Tarieven 

In de tabel ziet u een overzicht van de meest voorkomende kosten. Wilt u meer weten over de vergoeding, klikt u op onderstaande knop.

Lees meer over vergoeding


 

    

Algemene voorwaarden en Privacy

 
 • De therapie, begeleiding of training kan plaatsvinden op individuele basis of binnen een groep.

 

 • Tarieven kunt u vinden op www.human-motion.nl. Ook aan de intake zijn consult kosten verbonden conform de tarieven vermeldt op de website. De uurprijs is inclusief overhead, Bij uitgebreide verslaglegging, enkel op aanvraag zijn de kosten conform de uurprijs.

 

 • Facturen worden per 3 maanden, aan het einde van ieder kwartaal verstuurd aan de cliënt of zijn of haar vertegenwoordigers.

 

 • De factuur dient binnen twee weken te worden betaald.

 

 • Verhindering van afspraak dient minimaal 48 uur (2 werkdagen), voorafgaande te worden gemeld per telefoon of per e-mail. Afmeldingen binnen 48 uur worden in rekening gebracht.

 

 • Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de behandeling worden stopgezet en zal een incassoprocedure gestart worden.

 

 • De betalingsverplichting aan praktijk Human Motion staat los van mogelijke vergoedingen door de verzekering, Pgb of andere mogelijkheden ter vergoeding.

 

 • Schriftelijke verslaglegging en/of telefonisch consult langer dan 10 minuten wordt apart in rekening gebracht.

 

 • Praktijk  Human Motion is niet aansprakelijk voor diefstal en vermissing van persoonlijke eigendommen.

 

 • Uw gegevens mogen gebruikt worden voor mail- en telefonisch contact, planning van afspraak, administratie en verslaglegging m.b.t. uw behandeling. Deze worden bij einde behandeling zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd. 

 

 • Financiële administratie (facturen) zullen bewaard worden conform de eisen van de belastingdienst. 

 

 • U kunt ten alle tijden vragen de gegevens eerder te verwijderen door een verzoek te versturen via de mail.           

 

 • Praktijk Human Motion draagt zorg voor de veiligheid en privacy van uw gegevens conform de wet AVG.


Klachten en geschillen

Ik handel conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten.
Ik hoor het graag van u als u ontevreden bent over de behandeling. Zouden wij daar samen niet uit kunnen komen, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachten en Geschillencommissie van de FVB, NVRG, NFG, RBCZ.

 
Tarieven
Consult indv. €90
Consult indv. kort €60
Consult Systeemtherapie intake  €120
Consult Systeemtherapie  €150
   
Reiskosten (per uur) €40 
Verslaglegging uurtarief
Consult telefonisch of via mail uurtariefGeen onverwachte kosten achteraf