Pesso Psychotherapie


Wat is Pessotherapie?
Pesso-psychotherapie is een lichaamsgeoriënteerde experiëntiële psychotherapie waarbij lichamelijk en emotioneel beleven, interactie met anderen en cognitief inzicht samengaan. Uitgangspunt is dat psychische problemen en klachten samenhangen met onopgeloste conflicten en onvervulde behoeften uit het verleden. Dit kan onbewust een belemmering vormen om je eigen mogelijkheden in het heden te realiseren.

Meestal wordt er in een groep gewerkt, waarbij steeds één persoon centraal staat. Deze persoon kan met behulp van de andere groepsleden datgene wat hij/zij innerlijk beleeft in scène zetten. Centraal daarbij staat een veilig therapeutisch klimaat, waarin je klachten en problemen kunt onderzoeken en je wens tot verandering kunt vormgeven. De diverse aspecten van de therapie worden hieronder kort toegelicht.

Lichaamsgeoriënteerd
We zijn niet alleen met taal in staat onszelf uit te drukken; ons hele lichaam drukt uit hoe het ons vergaat. In de Pesso-psychotherapie wordt niet alleen aandacht besteed aan dat wat je onder woorden brengt, maar ook aan je “lichaamstaal”: je lichamelijke gewaarwordingen en impulsen. Door de lichamelijke beleving bij de therapie te betrekken, kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden.

Interactie
Tekorten, conflicten en trauma’s ontstaan in contact met anderen, en kunnen dus ook beter samen met anderen opgelost worden. Daarom vindt Pesso-psychotherapie plaats in een groep. De groepsleden krijgen om de beurt de gelegenheid om door middel van symbolisch rollenspel belangrijke thema’s en levensgebeurtenissen in scène te zetten. De andere groepsleden zijn beschikbaar om personen uit je leven te vertegenwoordigen. Zij geven op symbolische wijze de passende reactie op jouw lichamelijke, emotionele en verbale uitingen. Dit voor deze therapie specifieke soort rollenspel wordt “accommodatie” genoemd.

Vorm
Iedereen heeft om de beurt een werktijd van meestal vijftig minuten, “structure” genoemd. Hierbinnen kun je, samen met de andere groepsleden, psychische conflicten en belangrijke levensgebeurtenissen in scène zetten. Tevens kun je een alternatief ervaren voor vroegere negatieve gebeurtenissen en daaraan verbonden conclusies. Hierdoor kun je een positieve en realistische beleving krijgen van jezelf en anderen. Daarmee kun je tevens een perspectief ontwikkelen op meer bevredigende ervaringen in je huidige leven.
De groepsleden krijgen na een structure in een “sharing” de gelegenheid om te verwoorden wat ze hebben meebeleefd. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke rondes en oefeningen.
Een groep bestaat uit ongeveer acht deelnemers, bij voorkeur vier mannen en vier vrouwen, en één of twee therapeuten.
Behalve de doorlopende groepen zijn er introductiecursussen, waarin door middel van oefeningen kennis gemaakt wordt met de methode.
De Pesso-methode kan ook in een individuele therapie worden toegepast.

Waar komt de naam “Pesso” vandaan?
Pesso-psychotherapie is ontwikkeld door het Amerikaanse echtpaar Al Pesso en Diane Boyden. In de verenigde Staten wordt voor deze methode de naam “Pesso Boyden System Psychomotor” (PBSP) gebruikt. De methode werd in 1972 in Nederland geïntroduceerd. Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en psychomotorisch therapeuten hebben zich sindsdien in deze werkwijze gespecialiseerd, tijdens hun eigen beroepsopleiding of daarna.

Openinstijden

Ma t/m Vr 09:00 - 19:00

Contactgegevens


Anne Schoof
Tel: 0611022206
info@human-motion.nl

Hoofdlocatie
Industrieweg 26 a
5262 GJ te Vught

Human Motion
Heusdensebaan 3
5061 PM te Oisterwijk

The roots of justice is into the body